Monthly Archives: February 2016

Masa berubah, tingkah laku manusia berubah, nilai dan jatidiri juga berubah

Tingkah laku manusia boleh berubah disebabkan faktor suasana sekeliling, khususnya dengan kehadiran teknologi baru dalam kehidupan. Apabila ada teknologi baru, maka ia merubaha cara hidup kita, cara kita berurusan, cara kita mengatur masa harian, cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Ini bermakna nilai dan jatidiri juga akan berubah.

Perubahan dalam hidup adalah suatu perkara yang tidak dielakkan tetapi perubahan kepada yang lebih baik itu diutamakan daripada perubahan yang menuju kepada keburukan, dosa, dan maksiat. Jika nilai diri kuat, nilai itu berpegang kepada syariat agama halal, haram, makruh, harus dan sunat, maka jatidiri yang baik akan dapat dikekalkan.

Sumber grafik dari Whatsapp group